مقاله تحليل ساختار شکل‌گيري معنا در شعر «قصه‌اي از شب» مهدي اخوان ثالث بر اساس آراء ياکوبسن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل ساختار شکل‌گيري معنا در شعر (قصه‌اي از شب) مهدي اخوان ثالث بر اساس آرا ياکوبسن :


تعداد صفحات : 30

صورت گرایان حدود سال 1950 و حوالی انتشار آثار یاکوبسن در زمین زبان شناسی ساختارگرا, در حوز تحلیل ساختاری متون ادبی دست به نوآوری زدند. نقد ساختارگرا متون ادبی را مجموعه‌ای از پدیده‌های زبانی در نظر می‌گیرد که آن ها را از هر متن دیگری متمایز می‌کند. فرایندهایی که این تمایز را سبب می‌شوند, در تمام سطوح (آوایی, دستوری و واژگانی) قابل تشخیص هستند. در این پژوهش با تکیه بر آثار یاکوبسن به بررسی یکی از اشعار اخوان ثالث با عنوان (قصه‌ای از شب) پرداخته‌ایم. تحلیل ساختارگرایانه به ما کمک می‌کند تا خوانشی موشکافانه از متن داشته باشیم و صورت و قالب شعر را با ظرافت بیشتر مورد تأمل قرار دهیم تا به شبک معنایی پنهان شعر برسیم. درحقیقت, هدف از این بررسی پاسخ به سؤالاتی است نظیر اینکه چگونه کارکردهای زبانی در قالب ساختار هندسی شعر به خدمت انتقال هر چه بهتر مفاهیم درآمده اند و چگونه نظام کلمات در پسِ ساختارهای سطحی خود دربرگیرند مفاهیم عمیق متناسب با فضا و درون مای اصلی شعر هستند. با بررسی فرایند‌های آوایی, دستوری و واژگانی ـ معنایی نشان داده‌ایم که نظام کلمات چگونه سبب پیدایش لایه‌های پنهانی در شعر شده‌اند که در خلق زیبایی مؤثر بوده‌اند و نیز به کشف شبک معنایی شعر نائل آمده‌ایم.

لینک کمکی