مقاله بررسي حرکت نحوي پرسش‌واژه‌ها در زبان فارسي ميان? زردشتي بر اساس «اصل نگارش بند» (پژوهشي بر پاي? دستور زايشي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي حرکت نحوي پرسش‌واژه‌ها در زبان فارسي ميان? زردشتي بر اساس (اصل نگارش بند) (پژوهشي بر پاي? دستور زايشي) :


تعداد صفحات : 30

در این پژوهش به بررسی و تحلیل حرکت پرسش واژه و نیز حضور و یا عدم حضور پرسش واژه و جز پرسشی در جمله های پرسشیِ آری - خیر در زبان فارسی میان زردشتی, از دیدگاه رده شناسی زبان ها بر مبنای رفتار پرسش واژه های آن ها ـ که از سوی چنگ (1991, 1997) ارائه شده است ـ پرداخته می شود. مطابق با (اصل نگارش بند) مطرح شده از سوی چنگ (1991, 1997) و همچنین پژوهش بیکر (1970) فقط زبان هایی که دارای جز پرسشی در ابتدای بند جملات پرسشیِ آری ــ خیر هستند, می توانند مجوزدهند حرکت نحویِ پرسش واژه ها در جملات پرسشی باشند و در صورت عدم وجود جز پرسشی در ابتدای بند جمله های پرسشیِ آری ـــــ خیر, پرسش واژه ها در آن زبان ها از نوع ابقایی خواهند بود. این پژوهش به منظور تعیین جایگاه رده شناسیِ زبان فارسیِ میان زردشتی در خصوص چگونگی حرکت و رفتار پرسش واژه های این زبان, بر اساس معیار (اصل نگارش بند) انجام شده و نتیج آن نشان دهند این است که جمله های پرسشی آری– خیر در زبان فارسی میان زردشتی, فاقد هرگونه جز پرسشی در ابتدای بند خود هستند و همچنین پرسش واژه ها در این زبان از نوع ابقایی هستند و دارای هیچ گونه حرکت نحوی نیستند.

لینک کمکی