مقاله سير تطور در نظريه‌ هاي اصطلاح‌شناسي: از تحول واژگاني در نظري? عمومي تا دگرديسي واحدهاي اصطلاح‌شناختي قالب‌‌بنيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سير تطور در نظريه‌ هاي اصطلاح‌شناسي: از تحول واژگاني در نظري? عمومي تا دگرديسي واحدهاي اصطلاح‌شناختي قالب‌‌بنيان :


تعداد صفحات : 38

(اصطلاح‏شناسی) قلمروی بینا‏رشته‏ای میان رشته‏هایی همچون زبان‏شناسی کاربردی, ترجمه‏شناسی, علوم زبانی, روان‏شناسی و مهندسی ارتباطات است. در ده اخیر پرسش های بسیاری در زمین مفاهیم, اصول, ارزش‏ها, چارچوب‏ها و دامن عملکردی این رشت جدید به وجود آمده است. بنابراین, به پژوهش دربار مؤلفه‏هایی که در تغییر و تکوین نظریه‏های توصیفی واژه‏شناسی ـ ازجمله نظری اصطلاح‏شناسی عمومی ـ مؤثر بوده, بیش از گذشته توجه شده است. مسئله اینجاست که کدام یک از مجموعه مؤلفه‏ها سبب شده تا اندیشمندان از نظریه‏های عمومی اصطلاح‏شناسی گسسته و به سمت نظریه‏های ارتباطی ـ اجتماعی و شناختی سوق داده شوند؟ به عبارت دیگر, کدام عامل یا مجموعه عوامل در قطع ارتباط نظریه‏های اصطلاح‏شناختی واژه‏محور و حرکت آن ها به سمت نظریه‏های قالب‏بنیان نقش داشته‏اند؟ به نظر می‏رسد تفاوت در واحدهای تشکیل‏دهند معنا در هر یک از نظریه‏ها و نیز عدم توجه به بافتار و ساختار شکل‏گیری اصطلاحات علمی و تخصصی در نظریه های عمومی سبب شده است تا هر یک از این نظریه‏ها, مفاهیم و مفروض های پیشین را به چالش کشد.
این مقاله در نظر دارد تا با نگاه به دلایل پیدایش این نظریه‏ها در بستر تاریخی و نیز با توجه به اصول و مفاهیم حاکم بر آن ها, علل زاویه‏گیری این نظریه‏ها با یکدیگر را بر اساس روابط کارکردی میان کلمه, اصطلاح و نحو توضیح دهد و از این رهگذر موارد قوت و ضعف هر نظریه را بیرون کشد. در نهایت, مطالعه های سبب شناختی در روند تکوینی این نظریه ها می‏تواند هم چارچوب نظری مناسبی برای پژوهشگران زبان‏های تخصصی فراهم آورد و هم چشم‏اندازی عملی برای سمت و سوگیری های آتی در گرایش اصطلاح‏شناسی نظری برای محققان این عرصه مهیا سازد.

لینک کمکی