مقاله رتبه‌بندي شعب بيمه با رويکرد تحليل عاملي تاييدي و روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره (مطالعه موردي: شعب بيمه پارسيان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رتبه‌بندي شعب بيمه با رويکرد تحليل عاملي تاييدي و روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره (مطالعه موردي: شعب بيمه پارسيان) :


تعداد صفحات : 34

شرکت‌های بیمه, از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی هر کشوری و پشتیبانی‌کننده سایر نهادهای اقتصادی‌اند که عملکرد مناسب آن‌ها نقش موثری در رونق اقتصاد دارد. هدف این پژوهش رتبه‌بندی شعب شرکت بیمه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد. نمونه مورد استفاده در این مطالعه شامل 30 شعبه مراکز استان شرکت بیمه پارسیان است. هم‌چنین در زمینه استخراج معیارهای رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری آن‌ها از کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه نظرسنجی شده است. در گام نخست مطالعات مشابه مرور گردید و با کمک خبرگان, 29 شاخص تأثیرگذار در چارچوب کارت امتیازی متوازن استخراج گردید. این شاخص‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در چهار بعد کارت امتیازی متوازن شامل مالی, مشتری, فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری به 15 شاخص نهایی تقلیل یافت. سپس با کمک فرایند تحلیل شبکه‌ای به شاخص‌های نهایی وزن داده شده و در نهایت با استفاده از روش پرامتی, شعب مورد بررسی رتبه‌بندی شده‌اند. براساس نتایج حاصل از پژوهش, دو بعد مشتری و مالی دارای اهمیت بیشتری هستند. هم‌چنین دو شاخص سهم شعبه از حق بیمه صادره و سود عملیاتی شعبه نسبت به کل شرکت, نقش اساسی در رشد شعب بیمه دارند. براین اساس دو شعبه AC027 و AC030, دارای رتبه اول و دوم هستند.

لینک کمکی