مقاله مدلي جهت محاسبه ميزان پرداخت هاي انگيزشي به کارکنان با استفاده ازمنطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدلي جهت محاسبه ميزان پرداخت هاي انگيزشي به کارکنان با استفاده ازمنطق فازي :


تعداد صفحات : 16

نیروی انسانی شاغل در سازمان ها اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران هستند و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد. رفتار و فعالیت انسان ها ناشی از انگیزه ها یا نیازهای آنان است. مسئله تخصیص پاداش عادلانه به افراد سازمان که جنبه انگیزشی داشته باشد همواره از دغدغه های مدیران سازمان بوده است. در این مقاله سعی شده تا مدلی جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان ارائه شود. با توجه به ماهیت عدم قطعیت ارزیابی افراد در سازمان ها, این تحقیق با استفاده از روش منطق فازی, به ارائه یک متودولوژی جهت رویارویی با این مسئله می پردازد. شایان ذکر است که مدل حاصل جهت برسی میزان اثر بخشی آن در یک سازمان آموزشی اجرا ونتایج آن ارائه شده است. باتوجه به قابلیت های بارز روش فازی در کمک به تصمیم گیری های دارای عدم قطعیت, این روش در محاسبات این مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مدل حاضر برای تعداد 23 نفر در سازمان مذکور مورد استفاده قرارگرفته و میزان پاداش انگیزشی به هر نفر محاسبه شده است. نتایج حاکی از اجرای عدالت و رضایت مدیران از میزان پاداش تخصیص داده شده به کارکنان می باشد.

لینک کمکی