مقاله رتبه بندي ارکان موثر بر عملکرد سيستمهاي برنامه ريزي منابع انساني با رويکرد فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رتبه بندي ارکان موثر بر عملکرد سيستمهاي برنامه ريزي منابع انساني با رويکرد فازي :


تعداد صفحات : 36

در این تحقیق به مقاله رتبه بندي ارکان موثر بر عملکرد سيستمهاي برنامه ريزي منابع انساني با رويکرد فازي پرداخته شد . جامعه آماری این تحقیق, کلیه مدیران شرکت مخابرات ایران منطقه تهران می‌باشد.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه این تحقیق, شامل 24 سوال هفت گزینه‌ای می باشد. برای تعیین میزان تاثیر هر یک از ارکان سیستم برنامه ریزی منابع انسانی و همچنین برای رتبه‌بندی ارکان سیستم برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد منابع انسانی از روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل فازی یا تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده می‌شود. در این تحقیق 5 عامل مهم که شامل مهارت‌های فردی , مدل‌های ذهنی , چشم انداز مشترک, یادگیری تیمی و تفکر سیستمی است بررسی شد و معلوم شد با استفاده از نظر مدیران مهارت‌های فردی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در عملکرد منابع انسانی در سازمان دارد

لینک کمکی