مقاله اولويت بندي پروژه‌هاي سازمان با رويکرد تحليل پوششي داده‌هاي فازي (مورد مطالعه طرح‌هاي تحقيقاتي آموزش و پرورش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اولويت بندي پروژه‌هاي سازمان با رويکرد تحليل پوششي داده‌هاي فازي (مورد مطالعه طرح‌هاي تحقيقاتي آموزش و پرورش) :


تعداد صفحات : 32

انتخاب صحیح طرح‌های پژوهشی از مهم‌ترین راهکارهای مؤثر در افزایش بهره‌وری طرح‌های پژوهشی و تخصیص صحیح منابع است. آموزش‌وپرورش به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در راستای تربیت دانش آموزان و آینده‌سازان کشور عمل می‌کند. با توجه به محدود بودن منابع این سازمان و از طرفی گسترگی طرح‌های پژوهشی, اولویت‌بندی طرح‌های پژوهشی امری ضروری است. در این پژوهش داده ‌غیرقطعی هستند. لذا با بهره‌گیری از تحلیل پوششی داده‌های فازی به اولویت‌بندی طرح‌های پژوهشی پرداخته‌ایم. با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق, اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی براساس معیارهای هزینه, زمان, ریسک, کیفیت پروژه و عملکرد در ارتقا سطح کلان کشوری که به ترتیب در دو گروه داده‌ها و ستاده‌ها در نظر گرفته شد. مقادیر عددی و کلامی شاخص‌های طرح‌ها با بهره‌گیری ازنظرات خبرگان گرداوری شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طرح 'بررسی ویژگی‌های نظام پرداخت به معلمان و ارزیابی آن بر اساس معیار شایستگی و رویکرد رقابتی و ارائه الگو' در صدر اولویت‌ها بوده و لازم است بیش از سایر طرح‌ها موردتوجه قرار گیرد.

لینک کمکی