مقاله کنش هاي عصب شناختي اجرايي: تحول و تعامل با عوامل محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنش هاي عصب شناختي اجرايي: تحول و تعامل با عوامل محيطي :


تعداد صفحات : 18

زمینه و هدف: کنش های اجرایی اصطلاحی کلی است و دربرگیرنده مؤلفه‌هایی که در عین تمایز با یکدیگر, الگوی مشترکی را شکل می دهند. این کنش ها توانایی استفاده از فرایندهای شناختی سطح بالایی هستند که باعث توجه فرد به جنبه های مهم تکلیف و برنامه‌ریزی جهت اتمام آن می شود. در سال‌های اخیر یک نگرش کلی شکل ‌گرفته است که کنش‌های اجرایی در تعامل با محیط تحول پیدا می کنند و نباید تأثیرات عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر تحول کنش‌های اجرایی نادیده گرفته شود. بدین ترتیب, هدف پژوهش حاضر معرفی عوامل تحولی– محیطی مؤثر بر تحول کنش‌های اجرایی بود.
روش: بررسی داده ها در پژوهش حاضر به‌صورت مروری نظام مند انجام‌ گرفته است. روش شناسی آن نیز مبتنی بر گردآوری, طبقه بندی, و خلاصه کردن یافته های مقالات علمی پژوهشی مرتبط با عوامل محیطی مؤثر بر تحول کنش‌های اجرایی بین سال‌های میلادی 2018-2008 برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی شامل SID, Magiran,Google Scholar, Scopus, Science Direct, PubMed با کلیدواژه‌های کنش های اجرایی, تحول حرکتی, تحول زبان, دلبستگی, نارس بودن, وضعیت اجتماعی- اقتصادی, سبک‌های والدگری, اضطراب, و کرتکس پیش پیشانی, صورت پذیرفته است. در ادامه و در جستجوی اولیه 52 مقاله انتخاب شدند که از بین آنها 9 مقاله به علت قدیمی بودن,13 مقاله به علت کیفیت پایین, 6 مقاله به علت مروری بودن, و 6 مقاله به علت تکراری بودن در چند پایگاه اطلاعاتی حذف شدند در پایان 18 مقاله انتخاب جهت بررسی انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد با وجود اینکه از زمان توجه به کنش های اجرایی, پایه های زیستی آن بیشتر مطرح ‌شده است, عوامل محیطی مانند وضعیت اجتماعی- اقتصادی, سبک والدگری, اضطراب, تحول حرکتی, تحول زبان, دلبستگی, و نارس بودن کودک در تحول کنش های اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. به عبارتی تحول کنش‌های اجرایی از دوران نوزادی شروع می‌شود و فرایند آن تا دوره نوجوانی ادامه دارد و در این بازه زمانی تحول کنش‌های اجرایی بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی هستند.
نتیجه گیری: با بررسی مطالعات انجام‌گرفته می توان استنباط کرد که هنوز بررسی‌ها برای مشخص کردن عوامل محیطی مؤثر بر تحول کنش های اجرایی کودکان, در ابتدای راه است و جامعه علمی برای مشخص کردن دقیق تر این عوامل به تلاش های بیشتری نیاز دارد. با این‌ وجود پژوهش های محدود انجام‌گرفته در سال های اخیر که به‌صورت علمی و بی‌طرفانه انجام ‌شده اند, نشان‌دهنده تأثیر چشم گیر شرایط محیطی در تحول کنش‌های اجرایی است؛ به همین دلیل متخصصان و والدین در تحول و تقویت کنش‌های اجرایی باید توجه ویژه ای به عوامل محیطی داشته باشند.

لینک کمکی