مقاله بررسي عوامل همگرايي در روابط ايران و پاکستان و تأثير آن بر امنيت نواحي مرزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل همگرايي در روابط ايران و پاکستان و تأثير آن بر امنيت نواحي مرزي :


تعداد صفحات : 34

زمینه و هدف: امنیت و آرامش مرزهای سیاسی از عواملی است که به توسعه هر کشوری منجر می‌شود. در سال‌های اخیر برخی اقدامات کشور‌های همسایه یا کشور‌های فرا منطقه‌ای, در مناطق مرزی ایران, زمینه‌های نا‌امنی را فراهم کرده است. با درک این مفهوم, ویژگی‌های مرز‌های شرقی ایران و روابط ایران و پاکستان را با نگاهی دقیق تر بررسی می‌کنیم و به مشکلات مناطق مرزی مشترک دو کشور می پردازیم. این تحقیق با هدف بررسی عوامل واگرایی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و تأثیر آن بر امنیت مرزهای دو کشور انجام‌گرفته است.
روش: در این پژوهش نحوه جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای (کتاب, مقالات, سایت‌های معتبر اینترنتی و ...) و روش تحقیق نیز توصیفی- تحلیلی است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مؤلفه هایی چون تاریخی, مذهبی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی به‌عنوان عوامل همگرایی در برهه‌های مختلف در تحکیم امنیت مرزهای دو کشور و جلوگیری از تجزیه‌طلبی قومی تأثیر داشته است.

لینک کمکی