مقاله پايش و پهنه بندي غلظت PM2.5، PM10 و VOCs در هواي شهر گرگان در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پايش و پهنه بندي غلظت PM2.5, PM10 و VOCs در هواي شهر گرگان در سال 1395 :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: افزایش آلودگی هوا در شهرها به طور جدی سلامت ساکنین آن را تهدید می نماید. PM2.5, PM10 و ترکیبات آلی فرار از جمله آلاینده های مورد توجه در هوا می باشند که وجود آن ها در هوا در غلظت های بیش از حد مجاز, مشکلات تنفسی, قلبی و عروقی, انواع سرطان و مرگ و میر را ایجاد می نماید. از این رو غلظت این آلاینده ها در هوای شهر گرگان سنجش و پهنه بندی شد.
روش ها: نوع مطالعه به صورت پایش و توصیفی مقطعی می باشد که در طی آن غلظت آلاینده های مذکور در 8 ایستگاه در نقاط مختلف شهر در طی 12 ماه و در بازه ی زمانی تیر ماه 1395 تا خرداد ماه 1396 اندازه گیری شد. نتایج حاصل از اندازه گیری غلظت آلاینده ها در ایستگاه های مختلف, در محیط Arc View ver:10.3 پهنه بندی شد.
نتایج: نتایج نشان داد که انتشار PM2.5 در فلکه شهرداری, مازندران و انبار جهاد بیشتر بوده و همچنین حداکثر انتشار PM10 و ترکیبات آلی فرار در ایستگاه سید مسعود بدست آمده است. به طور کلی میانگین غلظت ماهانه هر کدام از آلاینده ها در طی یکسال در فصول سرد بیشتر بود. میانگین سالانه PM2.5, PM10 و ترکیبات آلی فرار به ترتیب 30, 41 میکروگرم در متر مکعب و ppm 0/81 بدست آمد که مقدار PM2.5 و ترکیبات آلی فرار براساس استاندارد EPA و هوای پاک بیش از مقادیر مجاز بود.
نتیجه گیری: بنابراین, با توجه به اثرات سو این آلایند ها بر سلامت انسان و محیط زیست جهت کاهش انتشار این آلاینده ها بایستی سیاست ها و اقدامات کنترلی انجام شود.

لینک کمکی