مقاله بررسي پارامترهاي ميکروبي و فيزيکوشيميايي آب در سواحل داراي پتانسيل پرورش در قفس بندر چارک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پارامترهاي ميکروبي و فيزيکوشيميايي آب در سواحل داراي پتانسيل پرورش در قفس بندر چارک :


تعداد صفحات : 10

انتخاب محل مناسب یک عامل کلیدی در هر فعالیت آبزی‌پروری است که بر موفقیت و پایداری آن تأثیر می¬گذارد. انتخاب صحیح محل آبزی¬پروری از جنبه¬های مختلف مانند هزینه¬های احداث, میزان تولید, میزان شیوع بیماری¬ها و میزان تلفات می¬تواند بر تعیین هزینه¬های اقتصادی تأثیرگذار باشد. از طرفی محدودیت منابع آب و افزایش احتمالی آلودگی آب‌ها به انواع آلاینده¬ها در اثر فعالیت¬های انسانی منجر به تشدید طرح کنترل کیفیت آب‌ها گردیده است. به دلیل اینکه کنترل و تغییر عوامل فیزیکوشیمیایی در محیط‌های دارای قابلیت پرورش در قفس میسر نیست پس باید برای پرورش هرگونه آبزی یک محیط جغرافیایی مناسب تعیین و انتخاب شود. در مطالعه حاضر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و آلودگی میکروبی با توجه به شاخص¬های موجود (ایشرشیاکلی, کل باکتری‌های مدفوعی و کلیفرم مدفوعی) در ساحل بندر چارک (دارای پتانسیل پرورش ماهی در قفس, پرورش میگو و...) مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. نتایج همچنین بیانگر این است که میانگین تعداد باکتری¬های کلیفرم کل و کلیفرم گرماپای در آب ساحل بندر چارک مورد مطالعه به ترتیب 7 و 4 MPN در 100 میلی‌لیتر و باکتری کل 900- 1000 MPN در یک میلی¬لیتر بوده که در مقایسه با استانداردهای جهانی در حد مطلوبی بوده و برای پرورش انواع آبزیان خصوصاً پرورش ماهیان دریایی در قفس مناسب است. مقایسه پارامترهای فیزیکوشیمیایی در محل مورد مطالعه با استانداردهای مصوب داخلی و بین‌المللی نشان¬دهنده حد مطلوب این فاکتورها برای پرورش آبزیان دریایی بود.

لینک کمکی