مقاله تأثير حلال‌هاي متفاوت در استخراج ترکيبات فنولي و خاصيت آنتي‌اکسيداني جلبک‎هاي قهوه‎اي Padina australis Hauck و Nizimuddinia zanardinii (Schiffner) P.C. Silva

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير حلال‌هاي متفاوت در استخراج ترکيبات فنولي و خاصيت آنتي‌اکسيداني جلبک‎هاي قهوه‎اي Padina australis Hauck و Nizimuddinia zanardinii (Schiffner) P.C. Silva :


تعداد صفحات : 14

جلبک‎های دریایی یکی از منابع مهم برای استخراج ترکیبات زیست فعال می‎باشند. در مطالعه حاضر تأثیر حلال‎های مختلف (متانول 100%, متانول 70%, استون 100%, استون 70%) در استخراج ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی دو گونه از جلبک‎های قهوه‎ای سواحل چابهار شامل Padina australis Hauck و Nizimuddinia zanardinii (Schiffner) P.C.Silva مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اولیه و فراکشن‎های آن شامل کلروفرمی, دی کلرومتانی, اتیل استاتی و آبی با استفاده از شاخص‎های میزان فنول کل, بازدارندگی رادیکال آزاد DPPH, توانایی احیا و جذب فلزی سنجیده شد. در هر دو جلبک, میزان فنول و خصوصیات آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی 100% در مقایسه با دیگر تیمارها بالاتر بود. بهترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی در فراکشن اتیل استاتی جلبک N. zanardinii مشاهده گردید. همچنین, ویژگی¬های آنتی‌اکسیدانی جلبک N. zanardinii به میزان قابل‌توجهی نسبت به P. australis بالاتر بود. نتایج نشان داد که جلبک N. zanardinii می‎تواند به عنوان منبع بالقوه از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در نظر گرفته شود.

لینک کمکی