مقاله درآمدهاي مالياتي ازدست‌رفته (مخارج مالياتي) و رشد اقتصادي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله درآمدهاي مالياتي ازدست‌رفته (مخارج مالياتي) و رشد اقتصادي ايران :


تعداد صفحات : 29

مالیات‌ها از سویی یکی از منابع مهم درآمد و از سوی دیگر از مهم‌ترین ابزارهای مالی دولت محسوب شده که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. به دلیل اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی قابل وصول نبوده و به عبارتی درآمد مالیاتی ازدست‌رفته (مخارج مالیاتی) تلقی می‌شود, شناسایی مقادیر مالیاتی از دست رفته به‌عنوان گامی در راستای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی کشور است. از آنجا که درآمد مالیاتی از دست رفته یا به عبارتی مقادیر مخارج مالیاتی فاقد داده‌های رسمی می‌باشد؛ لذا, هدف اول این مطالعه بدست آوردن توزیع آماری این مقادیر می باشد که به محقق کمک خواهد کرد تا محتمل‌ترین عملکرد و رفتار مخارج مالیاتی را در دوره مورد بررسی خود بدست آورد. هدف دوم بررسی تأثیر درآمدهای از دست‌رفته (مخارج مالیاتی) بر کمبود منابع مالی رشد اقتصادی ایران برای مقطع زمانی 91-1388 (به عنوان یک نمونه از مقادیر اولیه برای شبیه سازی توزیع داده ها) با استفاده از روش ضرایب تصادفی بیزین می‌باشد. یافته‌های این مطالعه علاوه بر نشان دادن توزیع احتمال مورد نظر دلالت بر این دارد که طی دوره مورد بررسی میانگین مخارج مالیاتی هرسال متفاوت بوده اما, این تفاوت تصادفی است: بدین معنی که میانگین‌های مخارج مالیاتی در دوره‌های زمانی مختلف تفاوت معنی‌داری با هم ندارند. همین طور تأثیر مخارج مالیاتی بر رشد درآمد سرانه منفی و اندک بوده است. همچنین, تأثیر مخارج مالیاتی هرسال بر رشد اقتصادی در سال‌های مختلف متفاوت بوده و شدیدترین تأثیر منفی در سال 1389 بوده است.

لینک کمکی