مقاله تحليل حقوقي قراردادهاي خدمات انرژي در چارچوب سرمايه گذاري خارجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل حقوقي قراردادهاي خدمات انرژي در چارچوب سرمايه گذاري خارجي :


تعداد صفحات : 41

امروزه از میان روش های نوین تأمین مالی پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی, تأمین مالی از طریق سازوکار شرکت های خدمات انرژی, در جهان در حال گسترش است. شرکت خدمات انرژی شرکتی است که پروژه های مرتبط با بهبود کارایی انرژی را طراحی, اجرا و تأمین مالی می کند. برخی از خدماتی که این شرکت ها ارائه می دهند شامل توسعه, طراحی و تأمین مالی پروژه های کارایی انرژی, نصب و نگهداری تجهیزات پروژه های کارایی انرژی, اندازه گیری و تأیید صرفه جویی حاصل از انجام پروژه های کارایی انرژی است. ویژگی اصلی شرکت خدمات انرژی در مقایسه با شرکت مشاوره ای و پیمانکاران تجهیزات, در عقد (قراردادهای عملکردی)[1] می‏باشد که در آن مجری پروژه, هزینه های اجرای پروژه را از محل منافع حاصل از اجرای پروژه دریافت می کند. بر این اساس و با عنایت به شرایط کنونی کشور و در راستای حصول پتانسیل‏های صرفه جویی در مصرف انرژی, نیاز مبرم به اجرای طرح های مربوطه جهت کاهش شدت انرژی بوده و قراردادهای خدمات انرژی مبتنی بر جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند کمک شایانی به کشور نماید. از این‌رو در مقاله حاضر بررسی انواع قراردادهای رایج با امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با نوع خدمات انرژی بررسی شده است. نتایج تحقیق و مقایسه انواع قراردادهای مرتبط با توسعه بخش انرژی نشان می دهد که شرکت خدمات انرژی می تواند در غالب یک قرارداد عملکردی, علاوه بر نصب تجهیزات, نگهداری از تمام یا بخشی از تجهیزات جدید در طول عمر پروژه و حتی 7 تا 10 سال پس از اتمام پروژه را نیز عهده دار شود. این نوع قرارداد برای شرکت هایی که با محدودیت منابع مالی مواجه هستند و یا به دلایلی قصد افزایش تعهدات مالی خود را ندارند, جذاب ترین شیوه اجرای پروژه های کارایی انرژی به شمار می آید و جهت حل مشکلات تأمین مالی پروژه های بهینه سازی انرژی در کشور راهگشا خواهد بود.[1]. Performance Based Agreements

لینک کمکی