مقاله بررسي تأثير شوک‌هاي نفتي بر اشتغال در کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير شوک‌هاي نفتي بر اشتغال در کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت :


تعداد صفحات : 38

در این مطالعه تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر اشتغال کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت بررسی شد. در این بررسی از داده‌های سالانه طی دوره زمانی 2014- 2000 و مدل‌های اقتصاد سنجی فیلتر کریستیانو- فیتز جرالد و فیلتر باکستر- کینگ برای محاسبه شوک‌های قیمتی نفت و از مدل پانل دیتا برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‏دهد که: اولاً: در کشورهای صادرکننده, اشتغال تحت‌تأثیر شوک‌های قیمت نفت بوده و به‌طور مستقیم از آن تأثیر می‌پذیرد. لذا در این کشورها با افزایش قیمت نفت, درآمدهای نفتی افزایش یافته و اشتغال افزایش می‌یابد و بالعکس. لذا این کشورها باید از فرصت افزایش قیمت نفت جهت رونق اقتصادی و افزایش اشتغال کمک گرفته و از آنجایی که کاهش قیمت نفت باعث کاهش اشتغال در این کشورها می‌شود. بنابراین کشورهای صادرکننده نفت بایستی جهت مقابله با آثار منفی کاهش قیمت نفت بر اشتغال در اقتصاد خود تدابیر لازم را بیاندیشند. ثانیاً: در کشورهای واردکننده نفت شوک‌های نفتی تأثیر معناداری بر اشتغال در این کشورها نداشته و نوسانات اشتغال طی این سال‌ها تحت تأثیر عوامل دیگری بوده است. اشتغال در این کشورها رابطه مستقیمی با تولید و رابطه غیرمستقیمی با نرخ بهره و دستمزد داشته است. بنابراین, نحوه تأثیرگذاری نوسانات قیمتی نفت بر اشتغال کشورها, بسته به این امر که کشور مورد نظر عرضه کننده یا تقاضا کننده در بازارهای جهانی نفت باشد, متفاوت است.

لینک کمکی