مقاله شناسايي و بررسي سفره‌هاي سيستان و بلوچستان (با تاکيد بر ساختار بافت و نقش‌مايه‌ها‌)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و بررسي سفره‌هاي سيستان و بلوچستان (با تاکيد بر ساختار بافت و نقش‌مايه‌ها‌) :


تعداد صفحات : 10

سفره دستبافته‌‌ای کاربردی برای تهیه نان و تناول غذا است که در مناطق متعدد روستایی و ایلات عشایر توسط زنان بافته می‌شود. استان سیستان و بلوچستان از مناطق مهم سفره‌بافی از نظر روش بافت و نقوش این دستبافته است.د روند نزولی تولید سفره که متاثر از شرایط زیست محیطی, اقتصادی, تغییر ساختار زندگی و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های بومی هنر زنان این خطه است, فراموشی بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی هنر این منطقه را به همراه داشته است لذا, این مطالعه برای نخستین بار با هدف بررسی ساختار بافت و نقش‌مایه‌های سفره‌های سیستان و بلوچستان انجام شده است. جمع‌آوری اطلاعات به کمک مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای, و روش پژ‍وهش توصیفی تحلیلی است. نتایج نشان می‌دهد ساختار بافت سفره‌ها به سه روش گلیم بافی, تلفیقی (گلیم دورو و پیچ بافی) و چرخی‌باف است. طرح کلی سفره‌ها محرمات, کف‌ساده, ترنجی و واگیره‌ای, و پانزده نگاره سفره‌‌ها شناسایی گردید. بیشترین کاربرد نگاره‌ها در معنای جاودانگی و باران‌خواهی به‌کار رفته است.

لینک کمکی