مدلسازي پتانسيل معدني ذخاير کروميت تيپ انبانه اي با استفاده از نقشه هاي شاهد وزندار پيوسته در کمربند افيوليتي سبزوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدلسازي پتانسيل معدني ذخاير کروميت تيپ انبانه اي با استفاده از نقشه هاي شاهد وزندار پيوسته در کمربند افيوليتي سبزوار :


تعداد صفحات : 25

در اکتشافات ناحیه‌ای به منظور معرفی محدوده‌های پتانسیل‌دار معدنی برای اکتشاف تفصیلی از ویژگی‌ها و شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود. برای نیل به این هدف, شاخص‌های یک ذخیره‌ معدنی مانند ویژگی‌های طیفی واحدهای سنگی, چینه‌شناسی و الگوهای ساختاری حاصل از اطلاعات ماهواره‌ای, تنوع واحدهای سنگی و زمین‌شناسی ساختاری حاصل از نقشه‌های زمین‌شناسی و هم‌چنین اطلاعات حاصل از داده‌های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی استخراج شده و پس از تجزیه و تحلیل به ‌صورت نقشه‌های شاهد وزن‌دار تهیه و برای تلفیق به محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی وارد می‌شوند. در این تحقیق که در محدوده کمربند کرومیت‌زایی سبزوار- فرومد انجام شده است, نقشه‌های شاهد سنگ میزبان و کنترل‌کننده‌های ساختاری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2B و نقشه‌های زمین‌شناسی موجود استخراج شده است. این نقشه‌ها به همراه نقشه آنومالی ژئوشیمایی مربوط به ذخایر کرومیت تیپ انبانه‌ای به روش‌های پیوسته (بر اساس تابع لجستیکی) و دانش‌محور (طبقه‌بندی داده‌های شاهد مکانی به فواصل دلخواه و اختصاص وزن به هر طبقه بر اساس نظر کارشناس), وزن‌دار شده و برای تولید مدل پتانسیل معدنی به‌ وسیله‌ عملگرهای گامای فازی و میانگین هندسی با یکدیگر تلفیق شدند. ارزیابی عملکرد مدل‌های پتانسیل معدنی تولید شده با استفاده از نمودارهای مشخصه عملکرد سیستم و آهنگ پیش‌بینی- مساحت بررسی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مدل‌های پتانسیل معدنی تولید شده به روش پیوسته, پیشگوهای مناسب‌تری است و مناطق هدف اکتشاف تفصیلی ارایه شده از آن برای ادامه فعالیت‌های اکتشافی قابل اعتماد است.

لینک کمکی