مطالعه تاثير متقابل متغيرهاي عملياتي فلوتاسيون ستوني با ويژگي‌هاي تصاوير کف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه تاثير متقابل متغيرهاي عملياتي فلوتاسيون ستوني با ويژگي‌هاي تصاوير کف :


تعداد صفحات : 24

ساختار سطح کف فلوتاسیون, حاوی اطلاعات مهمی از فرآیند است که به خوبی شرایط عملیاتی فرآیند را بازتاب می‌دهد. در این تحقیق تاثیر متغیرهای عملیاتی فلوتاسیون ستونی (نرخ جریان گاز, ارتفاع کف, درصد جامد پالپ, نرخ مواد شیمیایی و pH) بر ویژگی‌های استخراج شده از تصاویر کف (اندازه حباب, رنگ کف, سرعت و پایداری کف) در عملیات گوگردزدایی از کانه‌های آهن بررسی شد. برای انجام آزمایش‌ها از کنسانتره جداکننده‌های مغناطیسی خط فرآوری باطله های خشک مجتمع سنگ آهن گل گهر با عیار متوسط گوگرد و آهن 0/48 و 63 درصد نمونه‌برداری شد و به منظور جمع‌آوری ویژگی‌های تصاویر کف و متغیرهای فرآیند, 45 آزمایش‌ها بر اساس طراحی آزمایش مرکب مرکزی(CCD) انجام شد. مجموعه داده‌های تصویری کف با استخراج فریم‌های متوالی از دوربین عکاسی و فیلم‌برداری به دست آمد و میانگین ویژگی‌های استخراج شده از تصاویر کف انتخابی محاسبه شد. نتایج تحلیل واریانس داده‌ها نشان داد که متغیرهای عملیاتی فلوتاسیون ستونی تاثیر معناداری بر ویژگی‌های استخراج شده از تصاویر کف دارند. تاثیر pH و تاثیر متقابل pH- نرخ کلکتور بر همه ویژگی‌های کف اثر معناداری دارد. نتایج نشان داد که وضعیت فرآیند فلوتاسیون می‌تواند با دقت بالایی از ظاهر سطح کف تفسیر شود که رویکرد مناسبی را برای تعیین و بهینه‌سازی متغیرهای عملیاتی به عنوان تابعی از فرآیند کنترل, فراهم می‌کند.

لینک کمکی