ارايه شاخصي جديد براي ارزيابي تردي سنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه شاخصي جديد براي ارزيابي تردي سنگ :


تعداد صفحات : 24

در چند دهه اخیر مطالعه تردی سنگ در پروژه‌های مکانیک سنگ به‌صورت جدی مورد توجه محققین قرار گرفته است. با این وجود متاسفانه تاکنون تعریف کامل و جامعی برای این پارامتر ارائه نشده است. از طرفی به‌دلیل در دسترس نبودن تجهیزات و همچنین پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایند‌های آماده‌سازی و انجام آزمون در روش‌های پیشنهاد شده برای اندازه‌گیری مستقیم تردی سنگ, بیشتر تحقیقات انجام شده بر اساس شاخص‌های اندازه‌گیری غیرمستقیم تردی صورت پذیرفته‌اند. شاخص‌های ارائه شده برای ارزیابی تردی را می‌توان براساس پارامترهای به‌کار رفته در توسعه این شاخص‌ها به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد. شاخص‌های تردی براساس پارامترهای مقاومتی, یکی از مهم‌ترین این گروه‌ها می‌باشند که به‌طور گسترده در موارد مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هدف اصی این تحقیق ارائه یک شاخص جدید براساس پارامترهای مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی جهت ارزیابی تردی سنگ است. برای این منظور در ابتدا با مرور شاخص‌های مقاومتی موجود برای ارزیابی تردی سنگ, یک رابطه کلی برای شاخص جدید پیشنهاد شد. سپس با استفاده از روش‌های تحلیل آماری و تحلیل احتمالاتی بر روی نتایج بدست آمده برای تردی سنگ در آزمون نفوذ پانچ, ضرایب رابطه پیشنهاد شده محاسبه شدند. با توجه به نتایج بدست آمده, مقادیر 807/0 و 458/0- به‌ترتیب برای ضرایب مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی پیشنهاد شدند. با استفاده از رابطه پیشنهادی می‌توان تردی سنگ را با مقدار R2 برابر 878/0 پیش‌بینی کرد.

لینک کمکی