تحليل مؤلفه‌هاي ژئوپليتيکي تأثيرگذار بر همگرايي شيعيان در منطقه خاورميانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل مؤلفه‌هاي ژئوپليتيکي تأثيرگذار بر همگرايي شيعيان در منطقه خاورميانه :


تعداد صفحات : 32

هدف: هدف از انجام این تحقیق تبیین این مسئله است که چگونه موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی شیعیان می‌تواند بر همگرایی آنان در منطقه خاورمیانه تأثیرگذار باشد. به‌این‌ترتیب بر تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه متمرکز است.روش: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی, تحلیلی است و داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی گرداوری شده است.یافته‌ها: یافته‌های میدانی پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه‌هایی نظیر عزم مشترک نیروی‌های شیعی برای مقابله با جریان‌های تکفیری و سلفی, تبلیغات فرهنگی کارآمد, برجسته‌سازی اشتراکات فرق شیعه, وجود ذخایر انرژی (نفت و گاز) در کشورهای منطقه, شکل‌گیری اتحادیه‌های اقتصادی, پشتوانه فرهنگی و تمدنی غنی, برخورداری از قلمرو سرزمینی مطلوب, پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت شیعی در ایران, آیین‌ها و مناسک مذهبی مانند مجالس عزاداری و راهپیمایی اربعین, ارتقای جایگاه شیعیان در ساختار حکومت‌های منطقه و تأکید بر اشتراکات مذهبی وحدت‌آفرین از مهم‌ترین عوامل همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه است.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که از یک‌طرفبیشتر شیعیان در منطقه خاورمیانه زندگی می‌کنند و ویژگی جمعیتی و جغرافیایی منحصربه‌فردی دارند. از طرفی دیگر مؤلفه‌های وحدت‌آفرین متعددی در اختیار دارند؛ بنابراین, می‌توانند به همگرایی دست‌یافته و موقعیت ژئوپلیتیک خود را در منطقه و جهان ارتقا دهند.

لینک کمکی