جريان شناسي گفتماني به مثابه رويکردي مطالعاتي در شناخت فکري فرهنگي جهان اسلام (الگوي موردي: هويت انديشي سياسي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جريان شناسي گفتماني به مثابه رويکردي مطالعاتي در شناخت فکري فرهنگي جهان اسلام (الگوي موردي: هويت انديشي سياسي) :


تعداد صفحات : 34

هدف: روش‌ها, نقش بسزایی در حصول نتایج مطلوب و اعتباردهی به یافته‌های مطالعه و تحقیق دارند. ماهیت روش‌شناختی پژوهش, تابعی است از اهداف, پرسش‌ها, و مهم‌تر از همه مسئله‌ای که ذهن پژوهشگر با آن روبه‌رو است. بی‌گمان تلاش‌های فراوانی در زمینه تعریف و ارائه روش‌ها در پرداختن به مسائل مختلف صورت گرفته است, زیرا روش‌ها, ابزارهایی جهت پرداختن به مسائل و دست‌یابی به واقعیت‌ها هستند و رسیدن به یک روش کارآمدتر می‌تواند به بررسی, تحلیل, درک, ماهیت و چیستی پدیده کمک بسزایی کند.روش: نظر به ضعف و کاستی عمده روش‌های کمیت‌گرا نسبت به روش‌های کیفیت‌گرا و استفاده از نظرسنجی و پرسشنامه به دلیل خردنگری حاکم بر آن‌ها, در تحلیل واقعیات کشورهای اسلامی می‌توان از روش جریان‌شناسی گفتمانی به‌عنوان یک رویکرد نوین, بومی, کلان‌نگر و کارآمد جهت خوانش مسائل و شناخت فکری فرهنگی جهان پیرامون, از جمله جهان اسلام بهره گرفت. یافته ها: روش مذکور می‌تواند به‌عنوان سرمشق و مدلی در فهم معنادارتر واقعیات عرصه بین‌الملل اسلامی مفید واقع شود. بنابراین در این پژوهش با همین روش به بررسی هویت سیاسی در اندیشه دو متفکر جهان اسلام پرداختیم.نتیجه گیری: روش پیشنهادی برای بخشی از مسائل جهان اسلام همچون مسئله روشنفکری, زنان, توسعه, آزادی, عدالت, دموکراسی, هویت و هویت سیاسی و... مفید است. لذا پژوهش پیش ‌رو با ارائه یک روش و به دست آوردن روایی آن, راه تازه ای برای مطالعه و مواجهه با مسائل جهان اسلام را نمایش می دهد.

لینک کمکی