نقش رسانه در تصويرسازي منفي از مسلمانان و غرب در عرصه ارتباطات سياسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش رسانه در تصويرسازي منفي از مسلمانان و غرب در عرصه ارتباطات سياسي :


تعداد صفحات : 33

هدف: هدف از این تحقیق, بررسی دو زمینه متفاوت است که نشان دهد غرب و کشورهای مسلمان منطقه تلاش می‌کنند تا با روش‌های متعددی به معرفی یکدیگر در رسانه‌های خود بپردازند. این مقاله بر نحوه جلوه مسلمانان و غرب در رسانه‌های اسلامی و غربی تمرکز می‌کند. رسانه‌های اسلامی در این مقاله, بر کشورهای مسلمان خاورمیانه متمرکز است. روش: بر اساس مکتب فرانکفورت, رسانه‌ها با دست‌کاری و جهت‌دهی اذهان, تصویری از جهانی تحت کنترل را ترسیم می‌کنند. بر این اساس, این مقاله توضیح می‌دهد که رسانه‌ها با انتشار پیام‌هایی که کلیشه‌های منفی را ایجاد و تقویت می‌کنند و مفاهیم غلط را ارائه می‌دهند, در برابر درک متقابل عمل می­کنند. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق بر احساسات دوسویه خصومت میان غرب و مسلمانان خاورمیانه در قالب فعالیت‌های رسانه‌ای تأکید دارد. این یافته‌ها در پاسخ به پرسش اصلی این تحقیق بر این مسئله تأکید دارد که دو منبع مختلف نه تنها دو بینش متفاوت از شکست و موفقیت ارائه می‌دهند, بلکه به‌طور قابل‌توجهی بر این مسئله اشاره دارد که در مورد ایجاد یک معیار خاص, رسانه‌ها مفاهیم بسیار متفاوتی را در مورد منازعات بیان می‌کنند. نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری این تحقیق برایند فرضیه این مقاله است مبنی بر اینکه رسانه‌های کشورهای مسلمان, غرب, خصوصاً امریکا را اساساً دشمن و تلاش‌های آن‌ها در راستای منافع استراتژیک در منطقه خاورمیانه تفسیر می‌کنند. رسانه‌های غربی اسلام را تهدیدی برای غرب معرفی می‌کنند و با جاهلانه جلوه دادن ارزش‌های اسلامی, تلاش به سرنگونی جنبش‌های اسلامی دارد.

لینک کمکی