بررسي اثرپذيري جريان ضد اصلي رسانه‌اي از جريان اصلي رسانه‌اي در انقلاب‌هاي عربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثرپذيري جريان ضد اصلي رسانه‌اي از جريان اصلي رسانه‌اي در انقلاب‌هاي عربي :


تعداد صفحات : 30

هدف:مقاله حاضر, مفهوم سی‌ان‌ان‌زدگی را در چهارچوب‌بندی رویدادهای اعتراضی کشورهای عربی به آزمون می‌گذارد و به دنبال شناخت تفاوت‌ها و شباهت‌های شبکه‌های ضدجریان (پرس‌تی‌وی و الجزیره) و جریان اصلی (سی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی ورلد) در برجسته‌سازی و چهارچوب‌بندی اخبار اعتراضات مردم مصر, لیبی و بحرین است.روش: برای رسیدن به اهداف تحقیق روش تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت. روش نمونه‌گیری تحقیق احتمالی چندمرحله‌ای است که درنهایت از هر شبکه و برای هر رویداد 48 ساعت (2 روز آماری) و برای تمام شبکه‌ها 24 روز انتخاب و کدگذاری شده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند جریان اصلی و ضدجریان به لحاظ در اولویت قرار دادن مسائل بسیار با یکدیگر متفاوت‌اند, اما تفاوت میان جریان اصلی و ضدجریان در اصل ناشی از تفاوت میان شبکه‌هاست.نتیجه‌گیری: به‌طورکلی می‌توان گفت, رفتار شبکه‌های خبری ضدجریان در چهارچوب‌های عام تا حد زیادی متأثر از شبکه‌های جریان اصلی است, ولی در چهارچوب‌های خاص نمی‌توان با قاطعیت در مورد تأثیر یا عدم تأثیر جریان اصلی بر ضدجریان سخن گفت, بلکه ترکیبی از عوامل چون خط‌مشی‌های رسانه‌ای, ساختار مالکیت و نیز با درجه تعیین‌کنندگی بیشتر, رویکرد کشورهای مبدأ شبکه‌ها در نحوه پوشش رویداد اثرگذارند.

لینک کمکی