نئوپاتريمونياليسم بن سلمان و تشديد چالش دولت-ملت در عربستان سعودي؛ ريشه‌ها و پيامدها (2016- 2018)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نئوپاتريمونياليسم بن سلمان و تشديد چالش دولت-ملت در عربستان سعودي؛ ريشه‌ها و پيامدها (2016- 2018) :


تعداد صفحات : 36

هدف: پس از ولایتعهدی بن سلمان و اعمال برخی سیاست‌های اصلاحی, به نظر می‌رسید روند دموکراتیزاسیون و توسعه سیاسی این کشور با توجه به حمایت ایالات‌متحده, روند رو به رشدی داشته باشد, اما در ادامه این مسئله محقق نشد و ساختار سیاسی عربستان بیش‌ازپیش وجه اقتدارگرایی به خودیافت؛ بنابراین, در این مقاله, هدف نویسندگان تبیین دستاوردهای دولت اقتدارگرای بن سلمان و پیامدهای احتمالی آن می‌باشند.روش: در این مقاله, روش مورد استفاده از نوع تحلیلی- توصیفی است.یافته‌ها: نئوپاتریمونیالیسم بن سلمان به تشدید چالش میان دولت-ملت منتهی شد و در مسائلی همچون اعدام و سرکوب شیعیان, انزوای برخی از علمای اهل سنت و ترور برخی از نخبگان نوظهور جامعه مدنی نمود یافت.نتیجه‌گیری: سه پیامد مهم داخلی, منطقه‌ای و بین‌المللی ماحصل سیاست‌های نئوپاتریمونیالیستی بن سلمان خواهد بود. نخست تشدید فعالیت نهادهای غیرحکومتی و مدنی خواه در عربستان, تشدید تنش‌هایی همچون کودتا, ترور, اعتراض و درنهایت ظهور جنبش‌های مخالف حکومت همچون نهضت الکرامه. در سطح منطقه‌ای نیز زوال تدریجی شورای خلیج‌فارس محتمل‌ترین پیامد این مسئله خواهد بود. نهایتاً تنبیه از سوی افکار بین‌المللی و تجدیدنظر حامیان و متحدان غربی در حمایت‌های از دولت نوپای بن سلمان می‌تواند بازخورد سیاست‌های حکومت نئوپاتریمونیال وی باشد.

لینک کمکی