مديريت سمت تقاضا در يک ريز‌شبکه هوشمند با حضور منابع تجديدپذير و بارهاي پاسخ‌گو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مديريت سمت تقاضا در يک ريز‌شبکه هوشمند با حضور منابع تجديدپذير و بارهاي پاسخ‌گو :


تعداد صفحات : 21

در این مقاله خطای حاصل از پیش‌بینی سرعت باد و تابش خورشید به وسیله توابع چگالی احتمال مدل‌سازی شده و یک مدل برنامه‌ریزی احتمالاتی به‌منظور بهینه‌سازی عملکرد ریزشبکه هوشمند در کوتاه‌ مدت جهت حداقل‌سازی هزینه بهره‌برداری و آلایندگی با حضور منابع تجدیدپذیر پیشنهاد می‌شود. بطوریکه در آن استفاده از برنامه‌های پاسخگویی بار که توسط شرکت کنندگان خانگی, تجاری و صنعتی صورت می‌گیرد, جهت پوشش عدم قطعیت توان تولیدی حاصل از منابع تجدیدپذیر پیشنهاد می‌شود. جهت اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار از روش پرداخت تشویقی به‌صورت بسته‌های پیشنهادی قیمت و میزان انرژی که به‌ وسیله فراهم‌کنندگان پاسخ‌گویی بار جمع‌آوری می‌شود, پیشنهاد گردیده است. نتایج شبیه‌‌سازی در سه حالت مختلف برای بهینه‌سازی هزینه بهره‌برداری و آلایندگی با مشارکت و عدم مشارکت بارهای پاسخ‌گو در نظر گرفته ‌شده است. برای حل مساله پیشنهادی روش چندهدفه حرکت ازدحام ذرات پیشنهاد شده است؛ بطوریکه سیستم مرتب‌سازی غیرخطی و مکانیزم فازی برای تعیین بهترین پاسخ با توجه به مجموعه پاسخ‌های حاصل از فضای پارتو توصیه می‌گردد. جهت راست‌آزمایی, مدل پیشنهادی بر روی یک ریزشبکه هوشمند نمونه بکار برده شده و نتایج عددی حاصل به‌طور واضح نشان دهنده تأثیر مدیریت سمت تقاضا در کاهش اثر عدم قطعیت حاصل از توان تولیدی و پیش‌بینی‌ شده توربین بادی و سلول خورشیدی می‌باشد.

لینک کمکی