طراحي و شبيه‌سازي تقويت‌کننده کم نويز با بهره بالا و توان مصرفي پايين در فرکانس 2.4GHz براي سيستم هاي بي سيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي و شبيه‌سازي تقويت‌کننده کم نويز با بهره بالا و توان مصرفي پايين در فرکانس 2.4GHz براي سيستم هاي بي سيم :


تعداد صفحات : 10

در این مقاله به طراحی و شبیه‌سازی تقویت‌کننده کم نویز (LNA) در فرکانس 2.4GHz در فناوری CMOS پرداخته شده است. فرایند شبیه‌سازی با نرم‌افزار HSPICE RF انجام‌گرفته است. استفاده از ساختار کسکود به توان مصرفی پایین‌تر همراه با بهره ولتاژ و بهره توان بالاتر منجر می‌شود. شبکه‌ی تطبیق اضافه‌شده در این مقاله باعث بهبود پارامتر S11به مقدار قابل قبولی شده و باعث شده است که کنترل خوبی بر قسمت حقیقی امپدانس, از طریق انتخاب مناسب شبکه تطبیق در ورودی و خروجی, در مدار داشته باشیم. با انتخاب مناسب المان‌های مدار در این ساختار توانسته‌ایم بین پارامترهای مدار شامل عدد نویز, بهره, توان مصرفی و پایداری مصالحه مناسبی انجام‌ دهیم که به عدد نویز, ضریب انعکاس ورودی و توان مصرفی پایین همراه با بهره بالا منجر شده است. در فرکانس 2.4GHz و با ولتاژ تغذیه 1.8v, توان مصرفی 1.9mW و سایر پارامترهای مدار بدین‌صورت است: NF=1.21dB, Av=28dB, S11=-29.25dB, S12=-35.49dB, S21=18.46dB

لینک کمکی