تشخيص حالت احساسي از سيگنال گفتار در حالت مستقل از گوينده با استفاده از آنتروپي بسته موجک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تشخيص حالت احساسي از سيگنال گفتار در حالت مستقل از گوينده با استفاده از آنتروپي بسته موجک :


تعداد صفحات : 10

در این مقاله آنتروپی بسته موجک برای بازشناسی احساسات از گفتار در حالت مستقل از گوینده پیشنهاد شده است. پس از پیش‌پردازش, بسته موجکِ db3 سطح 4 در هر فریم محاسبه شده است و آنتروپی شانون در گره‌های آن به عنوان ویژگی در نظر گرفته شده است. ضمناً ویژگی‌های نواییِ گفتار شامل فرکانس چهار فرمنت اول, جیتر یا دامنه تغییرات فرکانس گام و شیمر یا دامنه تغییرات انرژی به عنوان ویژگی‌های پرکاربرد در حوزه تشخیص احساسات در کنار ضرایب فرکانسی کپسترال مل (MFCC) برای تکمیل بردار ویژگی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. طبقه‌بندی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) انجام شده است و ترکیب‌های مختلفی از بردار ویژگی در حالت چند دسته‌ای برای همه احساسات و دودسته‌ای نسبت به حالت طبیعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 46 بیانِ مختلف از جمله واحد در دادگان احساسی دانشگاه برلین به زبان آلمانی انتخاب شده که توسط 10 گوینده مختلف با حالت‌های احساسی ناراحتی, خوشحالی, ترس, ملالت, خشم و حالت طبیعی بیان شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند استفاده از ضرایب آنتروپی به عنوان بردار ویژگی نرخ بازشناسی را در حالت چند دسته‌ای بهبود می‌بخشد. علاوه بر آن ویژگی‌های پیشنهادی در ترکیب با سایر ویژگی‌ها باعث بهبود نرخ تشخیص احساس خشم, ترس و خوشحالی نسبت به حالت طبیعی می‌شوند.

لینک کمکی