مقاله تأثيرجانمايي دريچه‏هاي ورود هوا بر عملکرد سيستم تهويه جابجايي بر اساس شرايط آسايش گرمايي، کيفيت هواي داخل و مصرف انرژي در يک مکان پرجمعيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثيرجانمايي دريچه‏هاي ورود هوا بر عملکرد سيستم تهويه جابجايي بر اساس شرايط آسايش گرمايي, کيفيت هواي داخل و مصرف انرژي در يک مکان پرجمعيت :


تعداد صفحات :17

در مکان‏های پرجمعیت تامین شرایط مطلوب به ویژه از نظر کیفیت هوای داخل اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر, در بسیاری از سیستم­های توزیع هوا, عوامل کارآیی تهویه و مصرف انرژی به طور چشمگیری به آرایش قرارگیری دریچه‏های ورود و خروج هوا وابسته است. لذا در این تحقیق اثرات جانمایی محل دریچه‏های ورودی بر کیفیت هوای داخل و مصرف انرژی با رعایت قید آسایش گرمایی در یک سالن اجتماعات مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور یک سالن اجتماعات کوچک با سیستم تهویه جابجایی و با جمعیت 50 نفر با دریچه­های ورود هوا به شکل نواری در چهار حالت مختلف مدل‌سازی شده است. نتایج نشان می‏دهد, سیستم تهویه جابجایی در مجموع حالت‏ها توانسته است وضعیت مطلوبی را ایجاد نماید. با این حال با جانمایی دریچه‏ها می‏توان کیفیت هوای داخل و آسایش ساکنان را تا حدودی بهبود بخشید. به طوری که دریچه‏های ورود هوا به صورت عمودی و مستقر در کف باشد, شاخص اثر بخشی نسبی تهویه 20% افزایش و غلظت آلاینده‏ها در حدود 10% در مقایسه با سایر حالت­هاکاهش می­یابد.

لینک کمکی