مقاله استفاده از امواج فراصوتي و پردازش تصوير در تحليل فرمول‏بندي لاستيک تقويت شده با نانورس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از امواج فراصوتي و پردازش تصوير در تحليل فرمول‏بندي لاستيک تقويت شده با نانورس :


تعداد صفحات :16

نانورس به منظور تقویت خواص مکانیکی لاستیک به ترکیب آن افزوده می­شود. در این پژوهش از روش غیر مخرب آزمون فراصوتی برای بررسی فرمول‏بندی لاستیک تقویت شده با نانورس استفاده شده است. در این روش زمان بین ارسال و بازتاب امواج صوتی با بسامد بالا اندازه­گیری می­شود. سرعت انتشار امواج طولی از تقسیم طول نمونه بر زمان رفت و برگشت امواج بدست می­آید. در مطالعه حاضر با توجه به انعطاف­پذیری مواد لاستیکی, برای اندازه­گیری ضخامت نمونه از روش پردازش تصویر استفاده گردید. با تغییر درصد عناصر تشکیل­دهنده لاستیک تقویت شده با نانورس, خواص فیزیکی و مکانیکی آن تغییر نموده و در نتیجه آن سرعت انتشار امواج صوتی در لاستیک تقویت شده با نانورس تغییر خواهد نمود. به منظور بررسی فرمول‏بندی لاستیک تقویت شده با نانورس, ابتدا تعدادی نمونه با فرمول‏بندی‏های متفاوت تهیه گردید و برای هرکدام از نمونه­ها, سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی اندازه­گیری گردید. به منظور صحت­سنجی نمونه دیگری با فرمول‏بندی جدید ساخته شد و سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی در آن اندازه­گیری گردید. بررسی نتایج بدست آمده از آزمایش­ها و مدل رگرسیونی پیاده­سازی شده نشان داد که می­توان با داشتن فرمول‏بندی لاستیک تقویت شده با نانورس سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی را در لاستیک­ها بدست آورد. دستاورد بدست آمده از نتایج پژوهش در آنالیز لاستیک­های تولید شده و حفظ فرمول‏بندی مد نظر خطوط تولید کاربرد دارد.

لینک کمکی