مقاله رفتار مکانيکي صفحات مشبک کامپوزيتي چندمقياسي اپوکسي- الياف شيشه- نانوذرات رس تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رفتار مکانيکي صفحات مشبک کامپوزيتي چندمقياسي اپوکسي- الياف شيشه- نانوذرات رس تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌اي :


تعداد صفحات :16

در این تحقیق, تاثیر افزودن نانوذرات رس بر رفتار مکانیکی صفحات مشبک کامپوزیتی تحت بارگذاری عرضی (خمش سه­نقطه­ای) مورد بررسی قرار گرفت. در گام نخست, به منظور ایجاد فصل مشترک قوی­ بین زمینه اپوکسی و نانوذرات رس, این نانوذرات توسط عامل کوپلینگ تری گلیسیداکسی پروپیل تری متوکسی سیلان (3-GPTS) اصلاح سطحی شدند. از الیاف تک­جهته شیشه به عنوان جز تقویت­کننده در ریب­ها, از پارچه الیاف شیشه با بافت دوبعدی ساده به عنوان تقویت­کننده در پوسته و همچنین از مخلوط رزین اپوکسی به همراه نانوذرات رس اصلاح سطحی شده با درصدهای وزنی مختلف صفر, 1, 3 و 5 درصد به عنوان زمینه در ساخت سازه­های مشبک کامپوزیتی با هندسه ایزوگرید استفاده شدند. روند اصلاح سطحی نانوذرات رس توسط آزمون طیف­سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و پراش اشعه ایکس مورد تایید واقع شد. نتایج به دست آمده از آزمون نشان دادند که افزودن 5 درصد وزنی نانوذرات رس اصلاح سطحی شده باعث بهبود قابل توجه خواص خمشی کامپوزیت­ها شامل سفتی, نیروی حداکثر و جذب انرژی به میزان 32, 24 و 34 درصد می­شود. همچنین مشاهده شد که در صفحات مشبک کامپوزیتی بخش قابل توجهی از جذب انرژی پس از شکست اولیه در نقطه بار حداکثر است که موید تلورانس تخریب بالای این سازه­ها می­باشد.

لینک کمکی