مقاله اثرات وزش باد بر حرکت قطارهاي پرسرعت(160 تا 300 کيلومتر بر ساعت) از منظر آيروديناميک و ارائه راهکارهاي اصلاحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات وزش باد بر حرکت قطارهاي پرسرعت(160 تا 300 کيلومتر بر ساعت) از منظر آيروديناميک و ارائه راهکارهاي اصلاحي :


تعداد صفحات :12

حرکت قطار اغتشاشاتی را در هوای اطراف خود ایجاد می‌کند که سبب تشکیل جریان هوایی در طول قطار می‌گردد. امروزه که شاهد گسترش خطوط قطارهای پرسرعت هستیم این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا در زمان عبور قطار از نزدیک سازه‌هایی نظیر تونل‌ها, پل‌ها و غیره جریان‌های صوتی‌ای اطراف قطار در تعامل با سازه به وجود می‌آید که این جریان‌ها, امواج فشاری تولید می‌کنند. این امواج می‌تواند اثرات زیانباری بر قطارها و تجهیزات مجاور خطوط داشته و ایمنی و سلامتی انسان‌هایی را که در مجاورت خطوط آهن قرار دارند به خطر بیندازد. در این مقاله بامطالعه و ارزیابی استانداردهای آیرودینامیک قطارها ضمن تأکید بر مسئله وزش بادهای عمود بر حرکت قطارها که به‌مراتب آثار سو ایمنی در پی دارد ضمن شبیه‌سازی اثرات بادهای عرضی بر قطارهای پرسرعت عبوری با محدوده سرعت 160 تا 300 کیلومتر بر ساعت به پارامترهای تأثیرگذار بر ایمنی حرکت قطارپرداخته‌شده و راهکارهایی جهت حفظ ایمنی حرکت قطار بیان می‌گردد. لازم به ذکر است باد عمود بر حرکت قطار در سرعت‌های بالا می‌تواند آثار سو ایمنی داشته باشد که در این مقاله آثار آن بررسی‌شده و ملاحظات فنی در این خصوص ارائه می‌گردد. در ایران, به دلیل نبودن قطارهای پرسرعت تاکنون مطالعه‌ای روی این موضوع صورت نپذیرفته است ولی در کشورهای دارای خطوط آهن پرسرعت روی موارد مشابه تحقیقات گسترده انجام گردیده و نیز در جریان است.

لینک کمکی