مقاله تأثيرات توپولوژي شبکه سايبري بر روي قابليت اطمينان شبکه هوشمند با درنظرگيري ارتباط مستقيم شبکه سايبر- قدرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثيرات توپولوژي شبکه سايبري بر روي قابليت اطمينان شبکه هوشمند با درنظرگيري ارتباط مستقيم شبکه سايبر- قدرت :


تعداد صفحات :21

با توجه به اشتیاق روزافزون به استفاده از شبکه‌های هوشمند و ماهیت آن که با عدم قطعیت بالای پارامترهای این نوع شبکه‌های الکتریکی همراه است, ارزیابی قابلیت اطمینان این سیستم‌ها ضروری بوده و بسیار مورد توجه است. استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات در شبکه‌های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی سبب شده است تا سیستمی متشکل از شبکه قدرت و شبکه سایبری (شبکه‌های کنترل, پایش و حفاظت) ایجاد شود. از آن‌جایی که سیستم‌های سایبری می‌توانند دچار خطاهایی بشوند, ضروری است برای ارزیابی شاخص‌های قابلیت اطمینان شبکه‌های هوشمند از روش‌هایی استفاده شود که دربرگیرنده عملکرد مناسب هر دو سیستم سایبری و قدرت باشد. در این مقاله, روش پیشنهادی ارزیابی قابلیت اطمینان بر روی شبکه‌ی نمونه و واقعی پیاده‌سازی می‌شود و اهمیت درنظرگیری خطاهای مستقیم شبکه سایبری بر روی قابلیت اطمینان سیستم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین تغییر توپولوژی شبکه سایبری به‌عنوان راه‌کار اصلی مورد بحث در این مقاله به عنوان راه‌حلی مناسب برای بهبود قابلیت اطمینان ارائه شده است. روش پیشنهادی بر روی قسمتی از شبکه توزیع هرمزگان (فیدر آیسین) شبیه‌سازی شده است. در انتها نیز بهینه‌سازی توپولوژی شبکه سایبری نیز با درنظرگیری قیود مربوطه با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی هوشمند جهت بهبود قابلیت اطمینان سیستم انجام شده است.

لینک کمکی