مقاله کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رله‌اي با چندين منبع فرستنده و گيرنده، به‌روش تقويت و ارسال و با در نظر گرفتن مسير مستقيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنترل توان توأمان در شبکه مخابرات رله‌اي با چندين منبع فرستنده و گيرنده, به‌روش تقويت و ارسال و با در نظر گرفتن مسير مستقيم :


تعداد صفحات :24

کنترل بهینه و توأمان توان منابع و رله, در شبکه‌هایی متشکل از چند فرستنده و چند گیرنده که هم‌زمان از یک رله برای انتقال سیگنال‌هایشان استفاده می‌کنند, وقتی هر فرستنده, با همه گیرنده‌ها دید مستقیم هم داشته باشد, مسئله‌ای کاربردی و درعین‌حال پیچیده است. در حالتی که می‌خواهیم, هر زوج فرستنده و گیرنده از یک کیفیت سرویس معینی ازنظر SINR برخوردار باشد, روش‌های موجود, بر دو قسم هستند. بعضی مبتنی بر جستجوی جامع هستند که با افزایش تعداد زوج‌های منبع-مقصد, غیرعملی می‌شوند و قسم دوم باوجوداینکه می‌توانند پیچیدگی راه‌حل را به‌خوبی کاهش دهند ولی برای ساده کردن حل مسئله, در آن‌ها از تقریب‌هایی استفاده‌شده که در همه شرایط, جواب بهینه را با دقت قابل‌قبول, به دست نمی‌دهند. بر همین اساس, در این مقاله سه روش ارائه‌شده که کیفیت عملکرد بهتری, نسبت به روش‌های قبلی, دارند. مبنای کار, بر استفاده از روابط دقیق و بدون تقریب, در معادلات کنترل توان است. با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری, نشان داده‌ایم, در شرایطی که کانال‌های منابع فرستنده, همبستگی کمی باهم داشته باشند, مقدار بهبود در حد چند درصد است اما وقتی همبستگی بین کانال‌های زوج‌های منبع-مقصد بالا می‌رود, بهبودی در حد پنجاه درصد یا چند دسی‌بل, در نتایج به‌دست می‌آوریم.

لینک کمکی