مقاله ساخت نانوذرات ZnS:Mn و بررسي توانايي توليد گونه‌هاي فعال اکسيژن توسط آن‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساخت نانوذرات ZnS:Mn و بررسي توانايي توليد گونه‌هاي فعال اکسيژن توسط آن‌ها :


تعداد صفحات :12

امروزه نانوذرات نیمه‌هادی, توجه بسیاری را در شاخه‌های نانو پزشکی به خود جلب کرده‌اند. در این تحقیق توانایی نانوذرات ZnS:Mn در تولید گونه‌های فعال اکسیژن شامل رادیکال هیدروکسیل بررسی شد و همچنین روش سنتز نانوذرات ZnS:Mn گزارش شد. نانوذرات ZnS:Mn به روش هم‌رسوبی ساخته شد. تحریک نانوذرات توسط پرتو UV انجام گرفت. مشخصه‌یابی ساختار نانوذرات تهیه شده با استفاده از آنالیزهای XRD, TEM, SEM و PL انجام گرفت. طیف نشر نانوذرات ZnS:Mn دارای 2 قله مشخص در طول موج‌های 444 و 587 نانومتر است. اندازه نانوذرات تولید شده با استفاده از طیف XRD حدود 24 نانومتر بدست آمد که این با تصاویر SEM و TEM بدست آمده در توافق است. با توجه به کاهش شدت جذب شناساگر متیلن بلو در پرتودهی به همراه نانوذرات ساخته شده نسبت به حالت بدون پرتودهی, می‌توان گفت که نانوذرات ZnS:Mn قادر به ایجاد رادیکال هیدروکسیل می‌باشند. این امر نشان‌دهنده امکان استفاده از این نانوذرات در درمان سرطان به روشی مانند فوتوداینامیک می‌باشد.

لینک کمکی