مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر رشد و خواص نوري نانوذرات سولفيدمنگنز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر رشد و خواص نوري نانوذرات سولفيدمنگنز :


تعداد صفحات :13

از فرآیند ماکروویو–هیدروترمال برای رشد نانوذرات سولفیدمنگنز استفاده شد. تاثیر عواملی همچون غلظت, نوع حلال و توان و همچنین اثر دمای تابش دهی ماکروویو روی خواص نوری مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات سولفیدمنگنز توسط دستگاه های شناسایی مختلفی همانند پراش سنج پرتو ایکس, میکروسکوپ های الکترونی روبشی و عبوری, پراش انرژی پرتو ایکس و طیف سنج جذبی مورد مطالعه قرار گرفتند. الگوی حاصل از پراش انرژی پرتو ایکس و پراش پرتو ایکس به ترتیب بیانگر وجود عناصر مورد نظر و تشکیل فاز سولفیدمنگنز می باشند. تصاویر میکروسکوپ های الکترونی حاکی از رشد نانوذراتی کروی شکل و بهم چسبیده دارد. مطالعه طیف جذبی نشان داد که افزایش دما انرژی شکاف باند نوری نانوذرات را افزایش داده و شدت جذب نسبی کاهش می یابد.

لینک کمکی