مقاله محاسبات ابتدا به ساکن خواص ساختاري، فونوني وحرارتي Co2MnGe وCo2MnSi

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله محاسبات ابتدا به ساکن خواص ساختاري, فونوني وحرارتي Co2MnGe وCo2MnSi :


تعداد صفحات :13

در این مقاله, خواص ساختاری, فونونی و حرارتی Co2MnGe و Co2MnSi محاسبه‌شده و با یکدیگر مقایسه گردیده‌اند. خواص ساختاری با دیگر نتایج نظری و تجربی هم‌خوانی خوبی دارد. با استفاده از نظریه تابعی چگالی اختلالی و بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو, محاسبات پراکندگی فونونی در جهت‌های مختلف انجام شد. محاسب چگالی حالت‌های فونونی کلی و جزئی نشان داد که با افزایش جرم, سهم اتم‌ها در بسامدهای بالاتر کاهش می‌یابد. علاوه بر آن محاسبات گرمای ویژه در حجم ثابت و نیز دمای دبای با استفاده از روش شبه هماهنگ دبای -اینشتین و کد گیبس 2 تنها با در نظر گرفتن سهم فونونی در محدود دمای صفر تا 900 کلوین به‌دست‌آمده که با دیگر کارهای نظری هم‌خوانی خوبی دارد. گرمای ویژه در دماهای پایین رفتاری به‌صورت T3 دارد و در دماهای بالا به یک حد اشباع میل می‌کند همچنین دمای دبای با افزایش دما به‌آرامی کاهش می‌یابد.

لینک کمکی