مقاله بررسي زمان پخت بر خواص ساختاري، مغناطيسي و دي‌الکتريکي نانوذرات فريت اسپينلي استرانسيوم(SrFe2O4)ساخته‌شده به‌روش سل-ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي زمان پخت بر خواص ساختاري, مغناطيسي و دي‌الکتريکي نانوذرات فريت اسپينلي استرانسيوم(SrFe2O4)ساخته‌شده به‌روش سل-ژل :


تعداد صفحات :24

در این مقاله, نانوذرات فریت اسپینلی استرانسیوم (SrFe2O4) به‌روش سل-ژل تهیه گردید. هم‌چنین به‌منظور بررسی تأثیر زمان پخت بر روی خواص ساختاری, مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات فریت اسپینلی استرانسیوم , ابتدا ژلی از نیترات‌های فلزی با نسبت مولی مشخص تهیه و سپس پودر حاصل در دمای °C700 در زمان‌های مختلف پخت گردید. نتایج حاصل از الگوهای پراش اشعه x, نشان‌دهنده تشکیل فاز اصلی فریت اسپینلی استرانسیوم با افزایش زمان پخت می‌باشد. هم‌چنین بررسی‌ تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نشان داد که ذرات فریت اسپینلی استرانسیوم ذراتی همگن و یکنواخت می‌باشند؛ ولی از آنجایی‌که نمونه‌ها دارای خاصیت مغناطیسی هستند, باعث کلوخه‌ای شدن ذرات نمونه‌ها شده است. نتایج آنالیز(FT-IR) نمونه‌ها نشان می‌دهد که جایگاه‌های چهار‌وجهی و هشت‌وجهی که از ویژگی‌های مهم فریت‌های اسپینلی است, تشکیل شده است. بررسی خواص مغناطیسی نمونه‌ها نشان داد که با افزایش زمان پخت مقدار Ms از (emu/g)96/4 به (emu/g)11/ 24 و مقدار Hc از (Oe) 18/92 به (Oe)81/ 1632 افزایش یافته است که این به‌علت تغییر توزیع یون‌ها و ناهمسانگردی شکلی نانوذرات می‌باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که ثابت دی‌الکتریک و اتلاف دی-الکتریک با افزایش فرکانس کاهش, در حالی‌که رسانندگی الکتریکی ac افزایش می‌یابد که نحوه این تغییرات توسط مدل ماکسول – وگنر ارزیابی می‌شود.

لینک کمکی