مقاله تاثير ميدان مغناطيسي توليد شده در برهمکنش پالس ليزري پرشدت با پلاسماي کم چگال بر شتاب بسته الکتروني در رژيم حبابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير ميدان مغناطيسي توليد شده در برهمکنش پالس ليزري پرشدت با پلاسماي کم چگال بر شتاب بسته الکتروني در رژيم حبابي :


تعداد صفحات :17

دراین مقاله تاثیر میدان مغناطیسی حاصل از برهمکنش لیزر پرشدت فمتوثانیه ای با پلاسمای کم چگال در رژیم حبابی روی شتاب بسته الکترونی با توزیع یکنواخت گاوسی در سرعت و مکان مورد بررسی قرار گرفته است. دیده شد که میدان مغناطیسی می تواند انرژی نهایی بسته الکترونی را از حدود 1GeVبه حدود 1.2GeVافزایش دهد و پهن شدگی انرژی نهایی را کاهش دهد. همچنین واگرایی نهایی بسته الکترونی نیز در حدود یک مرتبه بزرگی کاهش یافته و برابر با 3-^10*0.38 میلی متر میلی رادیان شده است. علاوه براین, ما مشاهده کردیم میدان مغناطیسی باعث افزایش ده درصدی تعداد الکترونهای شتاب گرفته می شود.

لینک کمکی