مقاله تحليل معادله شرودينگر وابسته به زمان سه بعدي به روش بدون المان پتروف-گالرکين محلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل معادله شرودينگر وابسته به زمان سه بعدي به روش بدون المان پتروف-گالرکين محلي :


تعداد صفحات :13

در این مقاله, تحلیل معادله شرودینگر وابسته به زمان در فضای سه بعدی, به روش بدون المان پتروف-گالرکین موضعی بر پایه شکل ضعیف موضعی و تقریب حداقل مربعات متحرک ارائه شده است. همچنین تابع آزمون مورد استفاده در روش مورد نظر, تابع پله هویساید در نظر گرفته می‌شود. نقاط گره‌ای در سرتا‌سر دامنه کلی که به صورت مکعبی است, به طور منظم پخش می‌شوند که این نقاط برای تقریب متغییرهای مرزی و داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. زیر دامنه‌های موضعی به شکل مکعبی می‌‌‌‌باشند. به دلیل این ‌که از تقریب حداقل مربعات متحرک استفاده می‌شود, برای اعمال شرایط مرزی اساسی تکنیک ضریب جریمه بکار رفته است. از روش تفاضل متناهی پیشرو برای گسسته‌سازی عبارت زمانی در معادلات استفاده شده است. بعلاوه, مقایسه نتایج حاصل با جواب‌های دقیق, در چند حالت عددی بیانگر موفقیت این روش در تحلیل معادله شرودینگر وابسته به زمان در فضای سه بعدی می‌باشد.

لینک کمکی