مقاله اثر پسزني گرانشي توليد زوج شوينگر در يک ميدان الکتريکي قوي در فضازمان دوسيته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر پسزني گرانشي توليد زوج شوينگر در يک ميدان الکتريکي قوي در فضازمان دوسيته :


تعداد صفحات :17

در این مقاله, یک میدان اسکالر جرمدار و باردار در یک میدان الکتریکی یکنواخت قوی زمینه در یک فضازمان دوسیته با بُعد دلخواه درنظر گرفته شده است. با استفاده از ضریبهای بوگولیوبف, تانسور شبه کلاسیک انرژی-تکانه زوجهای شوینگر تولید شده را در حد میدان الکتریکی قوی به دست میآوریم. ما نشان داده ایم که رَد تانسور شبه کلاسیک انرژی-تکانه صفر میشود. ما یافته ایم که مولفه های غیرصفر تانسور شبه کلاسیک انرژی-تکانه با افزایش میدان الکتریکی به صورت توانی افزایش پیدا میکنند. نتیجه های ما برای تانسور شبه کلاسیک انرژی-تکانه برای بحث درباره اثر پسزنی گرانشی تولید زوج شوینگر مهم هستند. ما نشان داده ایم که ثابت هابل واپاشی میکند و مقیاس زمان برای واپاشی آن با افزایش میدان الکتریکی به صورت توانی کاهش مییابد.

لینک کمکی