مقاله تحليل جامعه‌شناختي بازتاب تحولات اجتماعي در آثار نگارگري حسين بهزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل جامعه‌شناختي بازتاب تحولات اجتماعي در آثار نگارگري حسين بهزاد :


تعداد صفحات :48

تأثیرپذیری هنرمند از تحولات اجتماعی موجب تحول در هنر اوست. یکی از دوره‌های تاریخی ـ اجتماعی خاص ایران که هنر و هنرمندان تحت تأثیر آن قرار گرفتند, زمان وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم است. همزمانی قحطی و فقر ناشی از این جنگ‌ها با کودکی و نوجوانی حسین بهزاد, نگارگر معاصر, سبب شد این هنرمند از اوضاع اجتماعی زمان خود به‌شدت متأثر شود. این مقاله با هدف شناخت چگونگی بازتاب وقایع اجتماعی در آثار بهزاد, به شیو توصیفی‌-تحلیلی و با مطالعات کتابخانه‌ای, ضمن تحلیل و تفسیر مضمون و ساختار بصری آثار هنرمند, این پرسش را دارد که تحولات اجتماعی مؤثر بر زندگی بهزاد چگونه در آثار وی بازتاب یافته است؟ در این مقاله سعی شده زندگی و آثار وی در مضمون و ساختار بر مبنای رویکرد بازتاب تحلیل شود. یافته‌ها نشان دادند که وقایع اجتماعی در مضمون و با نوآوری فنّی هنرمند در ساختار بصری آثار, به‌روشنی بازتاب یافته‌اند.

لینک کمکی