مقاله بازنمايي سياه‌?پوستان در سينماي امريکا در سال‌?هاي 2009 تا 2017

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازنمايي سياه‌?پوستان در سينماي امريکا در سال‌?هاي 2009 تا 2017 :


تعداد صفحات :37

یکی از موضوعات مورد تمرکز در مطالعات فرهنگی, بازنمایی‌های قومی و نژادی است. تبیین رویکردهای سینمای امریکا به برساخت اقلیت سیاهان این کشور در دور ریاست‌جمهوری اوباما, هدف مقال پیش‌رو است. برای این منظور, 21 فیلم شاخص سیاه‌پوست‌محور که در باز زمانی 2009 تا 2017 تولید شده‌اند, در دو مرحله نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند, انتخاب و با ترکیبی از دو الگوی نشانه‌شناسی مطالعه شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تصویرپردازی از سیاهان در این دوره, شامل پنج سنخ است: 1) بازخوانی انتقادی تاریخ (14 فیلم): پیشبرد مطالبات سیاهان با کمک سفیدها (10 فیلم), شکست سیاهان بدون کمک سفیدها (2 فیلم), انتقام‌جویی سیاه از سفید (2 فیلم). 2) واقع‌گرایی اجتماعی (7 فیلم): بررسی مسائل جامع سیاه معاصر (5 فیلم) و طبیعی‌سازی زندگی سیاه در کنار سفید (2 فیلم). در مجموع بازتعریف مناسبات و منازعات سیاه ـ سفید در گونه‌های مذکور, نشان از همنوایی سینمای امریکا با روند مساوات‌طلبی سیاهان با الهام از «فرصت سیاسی» جدید داشته است. همچنین هرچند شاهد طبیعی‌زدایی از «کلیشه‌های سنتی» در تصویرسازی از سیاه هستیم ولی نظام‌های نشانه‌ای اکثر فیلم‌ها دلالت بر وجود نگر «دیگری» و «کلیشه‌های مدرن» دارند.

لینک کمکی