مقاله تحليل انتقادي روايت پيامبران در تلويزيون از منظر الگوي مفهومي اسوه‌پردازي ديني (مورد مطالعه: سريال يوسف پيامبر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل انتقادي روايت پيامبران در تلويزيون از منظر الگوي مفهومي اسوه‌پردازي ديني (مورد مطالعه: سريال يوسف پيامبر) :


تعداد صفحات :45

این پژوهش بر آن است تا با تبیین یک دستگاه نقد دینی به‌منظور تحلیل آثار نمایشی اقتباسی, از منظری انتقادی و با روش تحلیل مضمون, نحو نمایش پیامبران در سریال یوسف پیامبر را تحلیل کند. برای دستیابی به این هدف, از چارچوب مفهومی روایت‌شناسی و از مباحث مطرح شده در حوز شخصیت‌پردازی استفاده شده است. با بهره‌گیری از «قرآن» به عنوان یک متن مرجع دینی, الگوی مفهومی اسوه‌پردازی یعقوب نبی(ع) و یوسف نبی(ع) که مشتمل بر نحو روایت آنها در قرآن است تبیین و بر مبنای الگوی مفهومی تولید شده, نحو شخصیت‌پردازی یوسف و یعقوب در سریال یوسف پیامبر, به عنوان یکی از آثار دراماتیک اقتباسی پربیننده تحلیل شده است. درخصوص شخصیت‌پردازی یعقوب سریال می‌توانیم بگوییم که نحو پرداختن به مضامین صبر و توکل به عنوان مضامین محوری در اسوه‌پردازی یعقوب در روایت قرآنی, در سریال به ‌درستی انجام نشده و به این دلیل, یعقوب سریال را نمی‌توانیم در نهایت اسو صبر و توکل بدانیم. همچنین مضمون تقوا که یکی از مضامین اصلی در الگوی اسوه‌پردازی یوسف در قرآن است, در یوسف سریال به‌ درستی نمایش داده نشده‌ است. اما نحو پرداختن به مضمون صبر در یوسف سریال, همسو با این مضمون در روایت قرآنی یوسف(ع) است و این, یکی از نقاط قوت در شخصیت‌پردازی یوسف سریال به شمار می‌رود.

لینک کمکی