مقاله واکاوي در رابطه نظام ادراکي هنرمندان و عوامل اجتماعي دوره اول عصر صفوي (مطالعه موردي: ديدار مجنون و ليلي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي در رابطه نظام ادراکي هنرمندان و عوامل اجتماعي دوره اول عصر صفوي (مطالعه موردي: ديدار مجنون و ليلي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا) :


تعداد صفحات :32

هدف پژوهش, پاسخ به این سؤال است: آیا می‌توان ارتباط معناداری بین نوع ادراک ِ هنرمندان و سبک آثار هفت اورنگ ابراهیم‌میرزا و عوامل زمانه و زمینه‌مند دوره اول عصر صفوی برقرار کرد؟ با مفروض گرفتن رابطه این سه وجه و کاربست روش جامعه‌شناسی زیباشناختی؛ سبکِ مجموعه هفت‌اورنگ گالری فریر, با توسل به تقابل‌های دوگانه مضمونی و فرمالِ اثر دیدار لیلی و مجنون, بررسی می‌شود. با تمرکز بر ویژگی‌های فرمال, سبک اثر خطی با تمایلاتی نقاشانه دارای فرم‌های اغلب بسته و قاطع نامتمایز از پس‌زمینه, دارای کادرهای ادغامی در زمینه, سطح‌گرایی با گرایش به عمق‌نمایی معرفی می‌شود. با نظر به آثار دیگر و تعمیم نسبی سبک اثر به کل مجموعه, ادراک هنرمندان؛ از نوع بصری با تمایل به لامسه‌ای معرفی شده است. مهم‌ترین عوامل مؤثر در ادراک هنرمندان, قراردادهای هنری, تصورات تاریخی صفویان نسبت به طبیعت (گرایی)؛ ذوق و خواست ابراهیم میرزا, رقابت داخلی و خارجی در این مقطع خوانده شده است.

لینک کمکی