مقاله ارزشگذاري اقتصادي چمنزارهاي ترگور اروميه از منظر کارکرد توليد علوفه و بهره‌برداري از ثعلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزشگذاري اقتصادي چمنزارهاي ترگور اروميه از منظر کارکرد توليد علوفه و بهره‌برداري از ثعلب :


تعداد صفحات :18

کارکردهای یک منبع طبیعی از جمله اکوسیستم مرتع به چهار گروه کارکردهای تنظیمی, زیستگاهی, تولیدی و اطلاعاتی قابل تقسیم می­باشند که در پژوهش حاضر, ارزش اقتصادی چمنزارهای ترگور ارومیه از منظر تولید علوفه و بهره­برداری از ثعلب به­عنوان کارکرد تولیدی, مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور, از بین مناطق پراکنش ثعلب, شش مکان به مساحت 120 هکتار که نمایند سطح وسیعی از چمنزارهای منطقه می­باشند, انتخاب ‌گردید. سپس در تود معرف هر یک از آن­ها, تولید علوفه و مقدار تولید غد ثعلب, اندازه­گیری و ارزش ناخالص آن­ها به­روش بازاری محاسبه گردید. بر مبنای نتایج حاصل, هر هکتار از چمنزارهای منطقه, به­طور متوسط قادر به تولید 78/1731کیلوگرم علوفه و 02/4 کیلوگرم غده ثعلب به­عنوان محصول فرعی در یک فصل رویش می‌باشند که ارزش ناخالص هر هکتار از آن­ها از منظر کارکرد تولید علوفه و بهره­برداری از ثعلب, به­ترتیب 88/16 و 72/44 میلیون ریال می­باشد. از نتایج پژوهش حاضر می­توان در تعیین خسارت ملی وارده به عرصه­های مرتعی و محاسب حساب‌های ملی سبز, استفاده کرد.

لینک کمکی