مقاله شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي رياکارانه در شرکت‌هاي دولتي ايران و ارائ? راهکارهاي مبتني بر متون اسلامي: موردکاوي شرکت پالايش گاز پارسيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي رياکارانه در شرکت‌هاي دولتي ايران و ارائ? راهکارهاي مبتني بر متون اسلامي: موردکاوي شرکت پالايش گاز پارسيان :


تعداد صفحات :32

در این نوشتار نتایج بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای ریاکارانه در شرکت‏های دولتی ایران ارائه و راهکارهای مبتنی بر متون اسلامی با رویکرد فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی ارائه شده است. روش تحقیق مقاله از نوع توصیفی- پیمایشی و انتخاب خبرگان به صورت نمونه‏گیری قضاوتی است. بر اساس یافته‏های این پژوهش, خبرگان, درمجموع, چهارده عامل را در بروز رفتارهای ریاکارانه مؤثر تشخیص داده‏اند. بر مبنای نتایج فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی, عوامل فردی, نسبت به عوامل سازمانی, تأثیر بیشتری در بروز رفتارهای ریاکارانه در سازمان دارد. ضمن اینکه در کل سیستم, «ماکیاولیسم بالا» دارای بیشترین تأثیر بوده است و «قانون‏گریزی مدیران» و «جو سکوت سازمانی» دارای کمترین تأثیر بر بروز چنین رفتارهایی در سازمان بوده‏اند. در خصوص راهکارهای مبتنی بر آیات و روایات و متون اسلامی نیز اولویت‏بندی انجام گرفته است که به‌ترتیب اولویت عبارت‏اند از: بهره‏گیری از سیستم گزینش و ترفیع نیروی انسانی مبتنی بر شایسته‏سالاری؛ ترویج فرهنگ نقادی و نقدپذیری و پرهیز از تکلف و ثناگویی مبتنی بر امربه‏معروف و نهی از منکر؛ بهره‏گیری از نظام ارزیابی عملکرد مطلوب مبتنی بر پرهیز از پاداش و تنبیه ناروا؛ و مبارزه با ثناگویی و برخورد قاطع و قهرآمیز با ریاکاران و چاپلوسان.

لینک کمکی