مقاله آسيب‌شناسي آموزش‌هاي سازماني در يکي از مراکز نظامي نيروهاي مسلح با استفاده از الگوي «FPSS»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آسيب‌شناسي آموزش‌هاي سازماني در يکي از مراکز نظامي نيروهاي مسلح با استفاده از الگوي (FPSS) :


تعداد صفحات :42

امروزه, آموزش سازمانی به یکی از مهم‏ترین ضروریات سازمان‏های نوین برای بقا در شرایط متغیر کنونی درآمده است. پویایی سازمانی, انعطاف‏پذیری ساختاری, افزایش بهره‏وری, و اثربخشی همگی در گرو داشتنِ نظام آموزش سازمانی کارآمد و مؤثر است. از طریق آسیب‏شناسی آموزشی است که می‏توان نقاط ضعف و معایب دوره‏های آموزشی را شناسایی کرد. در تحقیق حاضر به ارزش‏یابی دوره‏های آموزشی در یکی از مراکز نظامی نیروهای مسلح با استفاده از الگوی FPSS ‏پرداخته شده است. این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی است و جامع آماری آن کلی مدیران و کارشناسان سازمان مورد مطالعه است و با استفاده از جدول مورگان تعداد آنان 120 نفر برآورد شد. برای جمع‏آوری اطلاعات, از یک پرسش‏نام محقق‏ساخته, متشکل از 32 سؤال, استفاده و پایایی آن 964/0 محاسبه شد. از آنجا که داده‏ها نرمال بودند, برای تجزیه ‏و ‏تحلیل آن‏ها از آزمون تحلیلی عاملی تأییدی و تیِ تک‏نمونه‏ای بهره‏جویی شد. بر اساس نتایج این تحقیق, سازمان مورد مطالعه در دو بُعد کارکردی و فرایندی الگوی FPSS وضعیت نسبتاً خوبی دارد؛ ولی در دو بُعد سیستمی و ساختاری الگوی FPSS وضعیت مناسبی ندارد.

لینک کمکی