مقاله ناامني استراتژيک آب و نقش حکمراني ناکارآمد در پيدايش آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ناامني استراتژيک آب و نقش حکمراني ناکارآمد در پيدايش آن :


تعداد صفحات :32

در حالی‌ که شـناخت منـابع آب, پویـایی و محدودیت‌های برداشـت از آن بـرای طراحـی استراتژی‌های مدیریت پایدار آب, عواملی اساسی قلمداد می‌شوند, به‌طور کلی, بـاور بـر ایـن است که مشکلات ایجادشده به‌جای کم‌آبی مطلق, بیشتر پیامد حکمرانی نامطلوب هستند. اگر به بحران آب توجه کافی مبذول نشود سبب دگرگونی ماهیت امر سیاسی می‌شود و مدنیت را تبدیل به بدویت می‌کند. آن‌گونه که در دهه‌های اخیر پیامد بحران آب به افزایش مهاجرت, گسترش بی‌رویه حاشیه شهرها, نابهنجاری‌ها و به‌طورکلی به خطر افتادن امنیت ملی را سبب شده است. وجود قوانین ناقص و کارشناسی‌نشده و حکمرانی ناکارآمد بر منابع آب باعث تشدید بحران کم‎آبی کشور شده است. هدف پژوهش حاضر که با روش کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی انجام گرفته, شناسایی مقررات و قوانین ناکارآمد در حوزه مدیریت آب است. نتیجه یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد به دلیل وضع قوانین نادرست و نبود مقررات کارشناسی‌شده برای استفاده بهینه و نگهداری منابع آب کشور, مشکل کم‌آبی به بحران تبدیل و همه ارکان سیاسی, اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است و ادامه آن مسیر پیدایش ناامنی در مقیاس ملی را هموار خواهد کرد. پیدایش این بحران می‎تواند علت وجودی کشور را به خطر اندازد.

لینک کمکی