مقاله اسطوره‌سنجي در پنج نمايش‌نام? منتخب از نغمه ثميني براساس روش ژيلبر دوران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اسطوره‌سنجي در پنج نمايش‌نام? منتخب از نغمه ثميني براساس روش ژيلبر دوران :


تعداد صفحات :27

این پژوهش به بررسی پنج نمایش‌نام منتخب از میان آثار مشهور نغمه ثمینی براساس اسطوره‏سنجی ژیلبر دوران می‏پردازد. این روش حدود سال‏های 1370 برای نخستین‏بار از سوی دوران ارائه و وارد عرصه نقدهای نو شد. در این نظریه و روش به‏طور هم‌زمان متن و فرامتن‏هایی مانند زندگی‏نام نویسنده و محیط اجتماعی او اهمیت می‏یابند. اسطوره‏سنجی نقدی بینارشته‏ای است و فرایند و روش آن را می‏توان به سه مرحله: نمادسنجی, روان‏سنجی و اسطوره‏سنجی تقسیم کرد. از دیدگاه ژیلبر دوران, بین همه آثار تألیفی یک نویسنده رابطه‏ای وجود دارد که با بررسی آن‏ها می‏توان به اسطور شخصی ذهن پدیدآورند اثر دست یافت. نغمه ثمینی نمایش‌نامه‏نویس معاصر ایرانی ا‏ست که نمایش‌نامه‏هایش به سبب علاق او به اسطوره‏, کهن‏الگو و تاریخ شایستگی بررسی و نقد از منظر فرایند اسطوره‏سنجی دوران را دارد. در این تحقیق, پنج نمایش‌نامه و دو کتاب پژوهشی ثمینی انتخاب, مطالعه و تحلیل شده است. در مرحل نخست, یعنی مرحل نمادسنجی که بر متن تکیه دارد, ابتدا آثارِ منتخب مطالعه شده سپس نمادها, شخصیت‏ها و کنش‏های کهن‏الگویی نقد و تحلیل شده‏اند تا نخستین مرحل اسطوره‏سنجیِ دوران انجام پذیرد. سپس با بررسی زندگی‏نام نویسنده به وسیل طرح پرسش‏هایی از او و محیط اجتماعی که در آن زاده و بزرگ شده است مرحل دوم, یعنی روان‏سنجی که بر فرامتن تکیه دارد, انجام می‏پذیرد. در پایان نیز, با تحلیل کلی درباره مراحل قبلی و جمع‏بندی نتایج به‏دست‌آمده مرحل نهایی, یعنی اسطوره‏سنجی آثار, انجام می‏شود تا اسطور شخصی ذهن نویسنده و سپس اسطور جمعی اندیش او به‏دست آید. این پژوهش از طریق مطالع کتابخانه‏‏ای و با شیو تحلیلی‌ـ توصیفی آثار را بررسی می‌کند. نتیجه نشان می‏دهد دغدغه‏های ذهنی نغمه ثمینی بیشتر شامل مسائلی مربوط به زنان و جنگ است. اسطوره شخصی ایشان هم شهرزاد و روایت‏گری او برای نجات‏بخشی است که در نگاهی جمعی به اسطوره‏سازی از دیگر زنان گسترش می‏یابد.

لینک کمکی