مقاله ادراک زنان از گردشگري تک‌جنسيتي، کارکردها، چالش‌ها و راهبردهاي مواجهه در خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ادراک زنان از گردشگري تک‌جنسيتي, کارکردها, چالش‌ها و راهبردهاي مواجهه در خانواده :


تعداد صفحات :36

گردشگری به‌منزله یک فعالیت فراغتی مدرن در جوامع معاصر شناخته می‏شود. با‌این‌حال, همچون بسیاری از فعالیت‏های فراغتی, دسترسی به سفر و گردشگری توزیع برابری در میان دسته‏های مختلف اجتماعی از جمله طبقات و جنسیت‌های مختلف (زنان و مردان) ندارد. از سوی دیگر, طبقه متوسط در جامعه ایران دگرگونی‏های وسیعی را در ارزش‏ها, الگوهای رفتاری و انتخاب‏ها در دهه‏های اخیر تجربه می‏کند. از همین رو, هدف پژوهش حاضر پاسخ به دو پرسش ذیل است: نخست اینکه زنان امروز طبقه متوسط در کلان‏شهرهای ایران چه کارکردهایی برای سفرهای تک‏جنسیتی ادراک می‏کنند؟ و دوم اینکه زنان مذکور در سفرهای تک‏جنسیتی پیش, حین و پس از سفر چه چالش‏هایی را ادراک می‏کنند و برای مواجهه با این چالش‏ها چه راهبردهایی را اتخاذ می‏کنند؟ برای این منظور رویکرد کیفی و روش مردم‌نگاری اتخاذ شد. در این زمینه, از چهارده زن مصاحبه عمیق انجام شد. یافته‏ها نشان داد زنان دو نوع کارکرد سلبی و ایجابی برای سفرهای تک‏جنسیتی/ تنها قائل‌اند. مهم‏ترین چالش آن‏ها, پیش از سفر, جلب رضایت خانواده و مدیریت منزل در غیابشان بود. چالش‏های حین سفر نیز به دو گونه عاطفی و کارکردی قابل دسته‏بندی بود. چالش‏های پس از سفر نیز چندان حائز اهمیت دانسته نمی‏شد. زنان برای مقابله با این چالش‏ها راهبردهای گوناگونی اتخاذ می‌کردند که طیفی از واکنش‏های منفعلانه تا فعالانه و خلاقانه را در‌برمی‏گرفت. در‌مجموع, سفر تک‏جنسیتی یا تنها برای زنان عرصه تجربه‏, محک‏زدن و اثباتِ قدرت, عاملیت و استقلال آن‏ها در جامعه معاصر ایرانی بود.

لینک کمکی